Mahjong igrice

You need the <a href="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" target="_blank"> Flash 5</a> plugin to play this game.

Mahjnog je drevna kineska igra pronalaženja identičnih pločica. Cilj igre je spojiti sve pločnice sa svojim identičnim. Svaka mahjong poločica ima još tri identične pločice na igri. Samo pločice slobodne sa leve ili desne strane mogu da se upotrebljavaju. Igru ćete igrati tako što označite mahjong pločicu, zatim pronađete identičnu i kliknete na nju. Nakon toga te dve pločice će nestati.

Strategija Mahjonga

Da biste što lakše rešili mahjong oželjno je imati neku strategiju. Najbolja strageija je uništavanje pločica sa sredine table, iz složene piramide, a naporedo uništavati i krajnje desne pločice, jer na sredini sa dense strane dve pločice zaklanjaju celi niz pločica pa ih takve ne možete koristiti. Takođe je jako korisno pronaći dve pločice koje su u istom redu ili su jedna do druge. Takve pločice treba uništavati sa preostale dve pločice, jer u slučaju da uništite preostale dve, one koje su jedna do durge moćiće biti uništene samo kada budeu slobodne sa obe strane, ato znači da ćete morati imati celi red čist. To može da bude mukotrpan posao.